Gửi tin nhắn
Plyfit Industries China, Inc.
Công ty công nghiệp Plyfit Trung Quốc, Inc.

Sơn phun acrylic
Sơn phun sơn phun
Sơn phun cao su
Sơn đánh dấu động vật

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Thêm sản phẩm
Trung Quốc Plyfit Industries China, Inc. nhà máy Plyfit Industries China, Inc. Plyfit Industries China, Inc. Plyfit Industries China, Inc. Plyfit Industries China, Inc.
1 2 3 4 5
nhà máy sản xuất Reception Showroom

Plyfit Industries China, Inc.

Công ty công nghiệp Plyfit Trung Quốc, Inc. được thành lập vào tháng 10 năm 2003, chúng tôi là một tập đoàn công nghiệp chuyên phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hóa học bao gồm sản phẩm chăm sóc xe hơi và sơn xịt, v.v. Nhà máy của chúng t... Đọc thêm